دانلود تحقیق آشنایی با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران(ویژه دانش آموزان)

دانلود تحقیق آشنایی با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران(ویژه دانش آموزان)

دانلود تحقیق آشنایی با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران(ویژه دانش آموزان)

تحقیق آشنایی با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران(ویژه دانش آموزان) در 4 صفحه و با فرمت قابل ویرایش برای ارائه در سمنیارهای کلاسی تهیه شده است.

در تحقیق حاضر به موارد زیر پرداخته می شود:

- مقدمه(معرفی،وظایف،رسالت)

- ارکان بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

- مجمع عمومی بانک مرکزی

- وظایف مجمع عمومی بانک مرکزی

- شورای پول و اعتبار

- وظایف و اختیارات شورای پول و اعتبار

- هیئت عامل

- وظایف و اختیارات هیئت عامل

- هیئت نظارت اندوخته اسکناس

- وظایف هیئت نظارت

- منابع

دسته بندی: فایل های دانش آموزی

تعداد صفحات: 4

فرمت: قابل ویرایش

تهیه و تنظیم: صالح عبادی

قیمت: 2100

مناسب و کاربردی برای دانش آموزان

 


دسته:

دانلود تحقیق آشنایی با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران(ویژه دانش آموزان)

خرید آنلاین