دانلود تحقیق قصه سیاوش در شاهنامه(با توضیحات کامل همراه اشعار شاهنامه)

دانلود تحقیق قصه سیاوش در شاهنامه(با توضیحات کامل همراه اشعار شاهنامه)

دانلود تحقیق قصه سیاوش در شاهنامه(با توضیحات کامل همراه اشعار شاهنامه)

تحقیق قصه سیاوش در شاهنامه(با توضیحات کامل همراه اشعار شاهنامه) در 6 صفحه و با فرمت قابل ویرایش برای ارائه در سمینارهای کلاسی تهیه شده است.

بخش هایی از تحقیق

سیاوش از ازدواج زنی از سلاله گرسیوز با کیکاووس زاده شد.کیکاووس،سیاوش را به رستم سپرد،رستم در زابلستان،سیاوش را آیین سپاه راندن و کشورداری آموخت.چون سیاوش از زابلستان به کاخ پدر باز آمد،کاووس وی را نواخت و به شادی آمدن فرزند جشنی برپا کرد.سودابه دختر شاه هاماوران شیفته سیاوش شد چنان که در نهان، پیکی به سوی سیاوش فرستاد و او را به شبستان شاهی فراخواند،سیاوش نپذیرفت.روز دیگر سودابه نزد شهریار رفت و از وی دستوری خواست که سیاوش را به شبستان بفرستند تا وی از میان دختران همسری برای خود برگزیند.

دسته بندی: پروژه و تحقیق

تعداد صفحات: 6

فرمت: قابل ویرایش

قیمت:7300

مناسب و کاربردی برای دانش آموزان


دسته:

دانلود تحقیق قصه سیاوش در شاهنامه(با توضیحات کامل همراه اشعار شاهنامه)

خرید آنلاین