دانلود پروژه رشد اجتماعی و هویت نوجوان

دانلود پروژه رشد اجتماعی و هویت نوجوان

دانلود پروژه رشد اجتماعی و هویت نوجوان

 پروژه رشد اجتماعی و هویت نوجوان در 14 صفحه و با فرمت قابل ویرایش برای ارائه در سمینارهای کلاسی تهیه شده است.

در پروژه حاضر به شکل کامل به موارد زیر پرداخته می شود:

- تعريف بلوغ و نوجواني         

- دگرگوني هاي رشد نوجواني

- تعبيراجتماعي نوجواني و رشد آن

- مكان هاي رشداجتماعي نوجوان

- رشد اجتماعي نوجوان ازديدگاه جامعه شناسي       

- اجتماعي نوجوان و گسترش مناسبات اجتماعي

- روابط اجتماعي نوجوان در مسير تحول رشد اجتماعي

- رفتارهاِِي مرضي اجتماعي نوجوان              

- رفتار اجتماعي نوجوان و نقش فرهنگ دراين دوره

- هدايت اجتماعي و مقابله با تهاجم فرهنگي درنوجوان

- عوامل اجتماعي مؤثر در تكوين شخصيت اجتماعي نوجوان

- قرآن و تربيت شخصيت اجتماعي انسان

- اهمیت توجه به نیازهای نوجوانی

- نیازهای زیستی دوره نوجوانی

- نیازهای عاطفی مرحله نوجوانی

- نیازهای اجتماعی نوجوان

- اهمیت خانواده در دوران نوجوانی

- اهمیت توجه به نیازهای نوجوانی

- نگاهی بر شخصیت نوجوانان در این رده سنی

- ويژه های دوره نوجوانی

- حس استقلال طلبی در نوجوانی

 - خلاصه ای از موانع رشد یک فرد در جامعه

دسته بندی: پروژه و تحقیق

تعداد صفحات: 14

فرمت: قابل ویرایش

قیمت: 12300

مناسب و کاربردی برای دانش اموزان و دانشجویان رشته های روانشناسی،علوم تربیتی و جامعه شناسی


دسته:

دانلود پروژه رشد اجتماعی و هویت نوجوان

خرید آنلاین