دانلود گزارش پروژه سرمایه گذاری درس سازمان های پولی و مالی بین الملل

دانلود گزارش پروژه سرمایه گذاری درس سازمان های پولی و مالی بین الملل

دانلود گزارش پروژه سرمایه گذاری درس سازمان های پولی و مالی بین الملل

گزارش پروژه سرمایه گذاری درس سازمان های پولی و مالی بین الملل به صورت کامل  در 2 صفحه و با فرمت قابل ویرایش به سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار تهران و بانک می پردازد.

در گزارش حاضر به صورت کامل به بازده سرمایه گذاری،وضعیت سرمایه گذاری،قیمت واحد،تاریخ سرمایه گذاری،مبلغ سرمایه گذاری شده و نوع سرمایه گذاری پرداخته می شود.

سرمایه گذاری در سه بخش سهام،سکه و بانک انجام گرفته است و به میزان سرمایه گذاری در هر بخش و خرید و فروش های مرتبط با هر بخش پرداخته می شود.


دسته بندی: گزارش کار

تعداد صفحات: 2

قیمت: 5300

فرمت: قابل ویرایش - word

مناسب برای دانشجویان رشته های مدیریت،اقتصاد و حسابداری

دسته:

دانلود گزارش پروژه سرمایه گذاری درس سازمان های پولی و مالی بین الملل

خرید آنلاین