دانلود سمینار مدیریت استراتژیک و سیاست کسب و کار

دانلود سمینار مدیریت استراتژیک و سیاست کسب و کار

دانلود سمینار مدیریت استراتژیک و سیاست کسب و کار

سمینار مدیریت استراتژیک و سیاست کسب و کار که در قالب پاورپوینت می باشد در 19 اسلاید و با فرمت قابل ویرایش برای ارائه در سمینارهای کلاسی تهیه شده است.

مدیریت استراتژیک

مدیریت استراتژیک به عنوان یک رشته مطالعاتی اغلب با شرکت های تجاری بزرگ و سابقه دار سر و کار دارد،با این حال نمی توان کسب و کارهای کوچک را نادیده انگاشت.

98 درصد از از توسعه های محصول اساسی از تحقیقاتی نشأت می گیرند که در لابراتوارهای شرکت های کوچک انجام می شوند.

به رغم همه مؤفقیت هایی که کسب و کارهای کوچک داشته اند،هر ساله ده ها هزار شرکت کوچک با شکست مواجه می شوند.

شرکت تجاری کوچک

شرکتی که تعداد کارکنان آن کمتر از 500 نفر باشد، و فروش سالانه آن کمتر از 20 میلیون باشد.

شرکتی که به طور مستقلی مالکیت داشته باشد و در گیر فعالیت های نوآورانه نیست.

هدف اصلی ان نواوری و سود باشد.

کارآفرین

فردی است که شرکت را سازماندهی و مدیریت می کند.

فردی که به خاطر دستیابی به سود ریسک را قبول می کند.

کلیه تصمیمات استراتژیک و عملیاتی را اتخاذ می کند.

دلایل عدم استفاده از برنامه ریزی استراتژیک در کسب و کارهای کوچک

زمان ناکافی

علم آشنایی با برنامه ریزی استراتژیک

فقدان مهارت

فقدان اعتماد و صراحت

درجه رسمیت

فرایند برنامه ریزی استراتژیک در شرکت های کوچک ممکن است بسیار غیر رسمی تر از این فرایند در شرکت های بزرگ باشد.

رسمی سازی بیش از حد فرآیند برنامه ریزی استراتژیک ممکن است برای شرکت های کارآفرین کوچک مخرب باشد.

فرایند تصمیم گیری استراتژیک شرکت های مخاطره ای کارآفرین

توسعه ایده پایه ای کسب و کار

بررسی و تجزیه و تحلیل محیط خارجی

بررسی و تجزیه و تحلیل عوامل داخلی

تجزیه و تحلیل عوامل استراتژیک

تصمیم به ادامه یا توقف

تهیه یک برنامه کسب و کار

اجرای برنامه کسب و کار

ارزیابی برنامه کسب و کار اجرا شده

سمینار کلاسی مدیریت استراتژیک و سیاست کسب و کار در قالب پاورپوینت می باشد

دسته بندی: مدیریت – بازاریابی 

تهیه و تنظیم: دانشجوی کارشناسی ارشد

فرمت: قابل ویرایش

قیمت: 4300

تعداد اسلاید: 19


دسته:

دانلود سمینار مدیریت استراتژیک و سیاست کسب و کار

خرید آنلاین