دانلود مقاله بررسی تأثیر بازارایابی عصبی بر بهبود به یادسپاری پیام های تبلیغاتی

دانلود مقاله بررسی تأثیر بازارایابی عصبی بر بهبود به یادسپاری پیام های تبلیغاتی

دانلود مقاله بررسی تأثیر بازارایابی عصبی بر بهبود به یادسپاری پیام های تبلیغاتی

چکیده

بازاریابی عصبی اخیراً مورد توجه فراوانی قرار گرفته است این علم جدید تلفیقی از دو علم بازاریابی و عصب شناسی هست.بازاریابی عصبی درک عملکرد مغز بدون وارد شددن در جزئیات پیچیده است،تا از آن برای بهبود عملیات بازاریابی استفاده کنیم.با افزایش رقابت بین شرکتهای بیمه در زمینه به دست آوردن سهم بیشتری از بازار مدیران این شرکت ها ناگزیر به دنبال راه هایی برای کسب رضایت بیشتر و وفاداری مشتریان هستند.مشتریان همیشه و شاید به طور واضح هنوز هم عامل حیاتی در حفظ موقعیت مطلوب در بازار و عامل سود هستند.مدیران و کارکنان شرکت های بیمه گذار باید اقدامات اساسی در نورومارکتینگ را بکار بگیرند تا بر رفتار مشتریان خود تأثیر بگذارند و آنها را به برند موردنظر خود متعهد سازند.ازجمله ایناقدامات عبارت است از تمرکز بر روی ذهن و نیاز مخاطب،حرکات انفجاری و تأثیرگذار بر روی ذهن مشتریان، شکستن مقاومت مشتریان،قانع کردن مغز مشتری،راضی کردن مشتری از طریق احساسات وی و در نهایت قانع کردن حافظه مشتری،قانع کردن ناخودآگاه مشتری و قانع کردن خودآگاه مشتری هست.آنان همچنین با شناسایی ناخودآگاه مشتریان می توانند دریابند چه چیزهایی موردپسند آنان هست و نیازهای پنهانشان چیست.ازاینرو نورومارکتینگ کلید ذهن انسان را رو می کند و نقشه ذهن هر انسانی را ترسیم می کند.متصدیان امر بیمه با استفاده از نور مارکتینگ سؤالی از مشتریان نمی پرسند بلکه با تحلیل سیگنال ها و داده های خروجی از مغز متوجه می شوند که مشتریان واقعاً با دیدن چه عناصری تحریک می شود و حاضر هستند بابت چه خدماتی پول بپردازند.

بررسی تأثیر بازاریابی عصبی بر بهبود به یادسپاری پیام های تبلیغاتی

کلمات کليدي: بازاریابی عصبی،ابزارهای بازاریابی عصبی،کاربرد بازاریابی عصبی،پیام های تبلیغاتی

دسته بندی: مقاله

نویسندگان: دکتر حسین عظیمی،صالح عبادی لمر

فرمت: pdf

منبع: دومین همایش ملی و دومین همایش بین المللی مدیریت و حسابداری

سال انتشار: 1394

موضع: بازاریابی

تعداد صفحات: 17

قیمت: 2500


دسته:

دانلود مقاله بررسی تأثیر بازارایابی عصبی بر بهبود به یادسپاری پیام های تبلیغاتی

خرید آنلاین