دانلود پاورپوینت برنامه ریزی و کاربردهای روش های حسابرسی

دانلود پاورپوینت برنامه ریزی و کاربردهای روش های حسابرسی

دانلود پاورپوینت برنامه ریزی و کاربردهای روش های حسابرسی

 پاورپوینت برنامه ریزی و کاربردهای روش های حسابرسی در 31 اسلاید و با فرمت قابل ویرایش برای ارائه در سمینارهای کلاسی ارائه شده است.

در پاورپوینت حاضر به موارد زیر پرداخته می شود:

- برنامه ریزی

- طرح کلی حسابرسی

- شناخت از فعالیت واحد مورد رسیدگی

- شناخت سیستم های حسابداری و کنترل داخلی

- خطر و اهمیت

- نوع و ماهیت،زمانبندی اجرا و حدود روش های حسابرسی

- هماهنگی،هدایت،سرپرستی و بررسی

- سایر موارد

- برنامه حسابرسی

- تغییرات در طرح کلی حسابرسی و برنامه حسابرسی

- برنامه ریزی کافی در حسابرسی

- نمونه طبقه بندی برنامه ریزی حسابرسی

- حسابرسی عملیاتی با رویکرد نیل به هدف

- مراحل برنامه ریزی

- روش های کلی و متداول حسابرسی

- کاربرگ های حسابرسی

- انواع کاربرگ ها

- پرونده های حسابرسی

- برنامه ریزی و مخاطرات حسابرسی

- برنامه حسابرسی و سیستم های کامپیوتری

- تأثیر پردازش کامپیوتری اطلاعات بر حسابرسی صورت های مالی 

- زمانبندی عملیات حسابرسی سیستم های کامپیوتری

- تهیه و آزمایش برنامه های کامپیوتری برای هدف های دسترسی

- اخذ فایل های اطلاعاتی موردنیاز برای رسیدگی

- روش های تحلیلی

- میزان اتکا بر روش های تحلیلی

- پی جویی اقلام غیرعادی

- تعریف سیستم راهبری حسابرسی

- مقایسه دو رویکرد حسابرسی سیستم های راهبردی و سنتی

- منابع

- پایان

دسته بندی: پاورپوینت

تعداد اسلاید: 31

فرمت: قابل ویرایش

قیمت: 6300

مناسب و کاربردی برای دانشجویان رشته های مدیریت،حسابداری،اقتصاد و حسابرسی


دسته:

دانلود پاورپوینت برنامه ریزی و کاربردهای روش های حسابرسی

خرید آنلاین