دانلود مقاله بررسی تأثیر ابعاد بازاریابی حسی بر شکل گیری استراتژی بازاریابی ویروسی در شرکت بیمه البرز

دانلود مقاله بررسی تأثیر ابعاد بازاریابی حسی بر شکل گیری استراتژی بازاریابی ویروسی در شرکت بیمه البرز

دانلود مقاله بررسی تأثیر ابعاد بازاریابی حسی بر شکل گیری استراتژی بازاریابی ویروسی در شرکت بیمه البرز

چکیده

بازاریابان پیشتاز دنیا بیش از دو دهه است که عالوه بر شیوه های بازاریابی سنتی در حال مطالعه و کسب مهارت و تجربه در مورد بازاریابی حسی میباشند. شمار عالقه مندان به این حوزه در دانشگاه ها و مدارس تجارت در دنیا روز به روز در حال افزایش است. بازاریابی حسی یک راه حل نوآورانه جهت ایجاد ویژگی های عاطفی و احساسی درباره برند/ محصول است و آن را برای یک موقعیت منسجم در بازار و همچنین برای حفظ ارتباطات قوی با مصرف کننده آماده می کند. پژوهش حاضر به بررسی تأثیر ابعاد بازاریابی حسی بر شکل گیری استراتژی های بازاریابی ویروسی در شرکت بیمه البرز می پردازد. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش و شیوه تحلیل اطالعات از نوع تحقیقات توصیفی - همبستگی است.

دسته بندی: مقاله

نویسنده/گان: دکتر رضا پیرایش،دکتر مصطفی جعفری،صالح عبادی لمر

کلیدواژه ها: بازاریابی حسی,تجارب حسی,تجارب هویت اجتماعی,شرکت های بیمه

نوع مقاله: کنفرانسی - سومین کنفرانس بین المللی مدیریت،حسابداری،اقتصاد و منابع انسانی - نروژ

سال انتشار: 2016

قیمت: 2600

تعداد صفحات: 20

فرمت مقاله: pdf

مناسب برای استفاده دانشجویان مدیریت،اقتصاد و حسابداری

دسته:

دانلود مقاله بررسی تأثیر ابعاد بازاریابی حسی بر شکل گیری استراتژی بازاریابی ویروسی در شرکت بیمه البرز