دانلود پرسشنامه فرهنگ سازمانی(به همراه منبع و براساس طیف 5 گزینه لیکرت)

دانلود پرسشنامه فرهنگ سازمانی(به همراه منبع و براساس طیف 5 گزینه لیکرت)

دانلود پرسشنامه فرهنگ سازمانی(به همراه منبع و براساس طیف 5 گزینه لیکرت)

پرسشنامه فرهنگ سازمانی شامل 15 سؤال براساس طیف 5 گزینه ای لیکرت و با فرمت قابل ویرایش می باشد و برگرفته از مقالات مختلف می باشد.

پرسشنامه فرهنگ سازمانی محقق ساخته می باشد.

مقالات مطالعه شده برای طراحی پرسشنامه فرهنگ سازمانی در داخل فایل پرسشنامه موجود می باشد.


دسته بندی: پرسشنامه

تعداد سؤالات: 15

طیف اندازه گیری: 5 گزینه ای لیکرت

فرمت فایل: قابل ویرایش  word

قیمت: 4300

مناسب و کاربردی برای دانشجویان رشته مدیریت


دسته:

دانلود پرسشنامه فرهنگ سازمانی(به همراه منبع و براساس طیف 5 گزینه لیکرت)

خرید آنلاین