دانلود پروژه طراحی سیستم مدیریت فروشگاه کتاب

دانلود پروژه طراحی سیستم مدیریت فروشگاه کتاب

دانلود پروژه طراحی سیستم مدیریت فروشگاه کتاب

پروژه طراحی سیستم مدیریت فروشگاه کتاب در 56 صفحه و با فرمت قابل ویرایش برای ارائه در سمینارهای کلاسی تهیه شده است.

 در پروژه حاضر به شکل کامل به طراحی سیستم مدیریت فروشگاه کتاب پرداخته می شود.

با تهیه پروژه حاضر در وقت و هزینه های خود صرفه جویی نمایید.

در پاورپوینت حاضر به موارد زیر پرداخته می شود:

فصل اول

معرفی سیستم

مقدمه

اهداف

معرفی سیستم عامل مورد استفاده

معرفی نرم افزار بانک اطلاعاتی

معرفی زبان برنامه نویسی مورد استفاده

فصل دوم

بررسی کل سیستم و مفاهیم

تعریف کلی از کتابخانه دستی

تحلیل سیستم مکانیزه

طراحی بانک اطلاعاتی

مزایای بانک اطلاعاتی

داده

اطلاع

موجودیت

صفت خاصه

روابط موجود بین موجودیت‌ها

میدان

عنوان

بدنه

افرونگی جداول

خواص رابطه

کلید منتخب

کلید اصلی

کلید فرعی

کلید خارجی

فصل سوم

تحلیل سیستم کتابخانه

طلاعات اولیه

موجودیت‌های اصلی

فصل چهارم

ایجاد بانک و ارتباط‌ها

تحلیل موجودیت کتاب

تحلیل موجودیت پایان نامه

تحلیل موجودیت نشریه

تحلیل موجودیت اعضای کتابخانه

تحلیل موجودیت کارکنان

تحلیل موجودیت امانت کتاب

تحلیل موجودیت امانت پایان نامه

تحلیل موجودیت رزرو کتاب

تحلیل موجودیت درخواست خرید

تحلیل موجودیت جریمه

طراحی و ایجاد جدول

فصل پنجم

طراحی

 User Interface

طراحی و ساخت فرم‌ها

فرم اولیه

ماژولMain

Main frm

Search frm

Insinfafrm

Report frm

Service frm

نمودار‌ها

فصل ششم

ضمائم.

ضميمه 2: مراجع

دسته بندی: پروژه

تعداد صفحات: 56

فرمت: قابل ویرایش - WORD

قیمت: 27100

مناسب و کاربردی برای دانشجویان رشته کامپیوتر و فناوری اطلاعات


دسته:

دانلود پروژه طراحی سیستم مدیریت فروشگاه کتاب

خرید آنلاین