دانلود پاورپوینت استعاره های سازمان

دانلود پاورپوینت استعاره های سازمان

دانلود پاورپوینت استعاره های سازمان

پاورپوینت استعاره های سازمان در 20 اسلاید و با فرمت قابل ویرایش برای ارائه در سمینارهای کلاسی تهیه شده است.

در پاورپوینت حاضر به صورت کامل به استعاره های سازمانی پرداخته می شود.

در پاورپوینت حاضر به موارد زیر پرداخته می شود:

- سازمان به مثابه ماشین

››نقاط قوت

››نقاط ضعف

- سازمان به مثابه موجود زنده

››نقاط قوت

››نقاط ضعف

- سازمان به مثابه مغز انسان

››نقاط قوت

››نقاط ضعف

- سازمان به مثابه فرهنگ

››نقاط قوت

››نقاط ضعف

- سازمان به مثابه سیستم سیاسی

››نقاط قوت

››نقاط ضعف

- سازمان به مثابه زندان روح

››نقاط قوت

››نقاط ضعف

- سازمان به مثابه جریانی متغیر

››نقاط قوت

››نقاط ضعف

- سازمان به مثابه ابزار سلطه

››نقاط قوت

››نقاط ضعف

- پیچیدگی سازمان ها و محدودیت های شناختی انسان

- انتخاب استعاره ها،فرافکنی دانسته ها و چرخه جهل مرکب

- کارکرد ها وکژکارکردهای مطالعه استعاری

دسته بندی: پاورپوینت

تعداد اسلاید: 20

قیمت: 4300

فرمت: قابل ویرایش

دسته:

دانلود پاورپوینت استعاره های سازمان

خرید آنلاین