دانلود پاورپوینت مدیریت شطرنجی(با توضیحات کامل)

دانلود پاورپوینت مدیریت شطرنجی(با توضیحات کامل)

دانلود پاورپوینت مدیریت شطرنجی(با توضیحات کامل)

پاورپوینت مدیریت شطرنجی در 26 اسلاید و با فرمت قابل ویرایش برای ارائه در سمینارهای کلاسی تهیه شده است.

در پاورپوینت حاضر به صورت کامل به مدیریت شطرنجی پرداخته می شود.

بخش هایی از پاورپوینت:

اسلاید اول

سالیان دراز است كه از بازی شطرنج به عنوان بهترین بازی فكری یاد می شود. باتوجه به قوانین و حركت مهره های آن می توان به پیچیدگی های تازه ای درباره این بازی پی برد.درس هایی كه در این بازی شیرین در ارتباط با علم مدیریت می توان آموخت و آنها را به كار گرفت، عبارتند از:

اسلاید دوم - هدفمند بودن حركت

یك شطرنج باز هدف از بازی خود را مات كردن حریف مقابل در كنار یك نرمش فكری می داند.برای هر حركت خود نیز هدفی دارد. حركاتی به منظور گستــرش بازی، تأمین امنیت شاه وآرایش مهره ها برای حمله یا دفاع از این قبیل حركات است.در بازی های حرفه ای به منظور شناخت هر چه بیشتر سبك بازی حریفان نیاز است كه بازی حریفان چند بار بررسی شده و مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد.

یك مدیر سازمان تولیدی و یا خدماتی نیز می بایست اهداف بلند و كوتاه مدت خود را با توجه به وضعیت پیرامونی(شرایط بازار، تهدیدها و فرصتها، نقاط ضعف و قــوت و ...)ترسیم كرده و برنامه های عملیاتی برای دستیابی به آن را مشخص و به صورت مداوم آن را كنترل كند.

نكته مهم در تعیین اهداف سازمانی، انتخاب صحیح اهداف با توجه به تحلیل بازار و رقبار، مشخص كردن زمان، مجری، منابع، هزینه انجام پروژه و همچنین تعیین شاخصی به منظور اندازه گیری میزان دستیابی به هدف است.


دسته بندی: پاورپوینت

تعداد اسلاید: 26

تهیه و تنظیم: صالح عبادی لمر

قیمت: 5300

فرمت: قابل ویرایش


دسته:

دانلود پاورپوینت مدیریت شطرنجی(با توضیحات کامل)

خرید آنلاین