دانلود پاورپوینت کتاب رفتار سازمانی(با توضیحات کامل)

دانلود پاورپوینت کتاب رفتار سازمانی(با توضیحات کامل)

دانلود پاورپوینت کتاب رفتار سازمانی(با توضیحات کامل)

پاورپوینت کتاب رفتار سازمانی در 28 اسلاید فرمت قابل ویرایش و در 7 فصل برای ارائه در سمینارهای کلاسی تهیه شده است.

در پاورپوینت حاضر به موارد زیر پرداخته می شود:

 • آشنایی با مفاهیم رفتار سازمانی

 • چارچوب رفتار فردی

 • مفاهیم انگیزش

 • رفتار گروه و تیم

 • رفتار تعاملی و تعارضی

 • ارتباطات

 • رهبری

 • نمونه(بهترین شرکت به لحاظ پیاده سای رفتار سازمانی از نظر مردم معرفی می شود)

بخش هایی از توضیحات داخل فصل

فصل اول:

 • سازمان

 • موقعیت فعلی رفتار سازمانی

 • پارادایم یا مدل های سازمانی

 • چه علومی در شکوفایی رفتار سازمانی دخالت دارند

 • عواملی که باعث به وجود امدن رفتار سازمانی می شوند

 • چه عواملی باعث بهبود و ارتقاء رفتار در یک سازمانی می شود

 • روش های تشخیص در مطالعه سازمانی

 • چهار عنصر کلیدی مؤثر در رفتار سازمانی

فصل دوم:

 • نقش های روانشناسی در رفتارهای فردی

 • عوامل مثبت رفتارهای فردی که باعث رفتار سازمانی مثبت می شوند

فصل سوم:

 • انگیزه

 • انگیزش

 • تفاوت هدف و انگیزه

 • انواع انگیزه

 • تئوری های مختلف انگیزه در مورد کارکنان

 • راه های ایجاد انگیزه در کارکنان

فصل چهارم:

 • گروه

 • مراحل تکامل گروه

 • مهمترین دلایل تشکیل گروه

 • در تصمیم گیری گروهی از چه فنونی استفاده می شود

 • انواع تیم

 • تفاوت تیم و گروه

فصل پنجم:

 • خلاقیت و نوآوری

 • عوامل تعارضات در سازمان

 • چگونگی خلق نظریه های و اندیشه های نو

فصل ششم:

 • تعریف ارتباط

 • سه عنصر کلیدی ارتباط

 • انواع ارتباط

 • موانع ارتباط در سازمان

فصل هفتم

 • رهبری

 • نقش رهبری در سازمان

 • تفاوت های رهبری و رئیس در سازمان

 • مثال

دسته بندی: پاورپوینت

تهیه و تنظیم: دانشجوی کارشناسی ارشد

فرمت: قابل ویرایش

قیمت: 4300

تعداد اسلاید: 28


دسته:

دانلود پاورپوینت کتاب رفتار سازمانی(با توضیحات کامل)

خرید آنلاین