دانلود پاورپوینت آرایه های ادبی

دانلود پاورپوینت آرایه های ادبی

دانلود پاورپوینت آرایه های ادبی

پاورپوینت آرایه های ادبی در 18 اسلاید و با فرمت قابل ویرایش برای ارائه در سمینارهای کلاسی تهیه شده است.

بخش هایی از پاورپوینت

اسلاید اول

می دانیم که ساختمان زبان از عناصری تشکیل میشود. واژه ها و جمله های زبان، مانند ظرف هایی هستند که فکر ما را در خود جای می دهند. ما باید هنگام خواندن هر اثر و شنیدن گفتار هر شخص،با درنگ و تأمل نحوۀ گزینش واژه ها و زمینۀ فکری آن را جستجو کنیم، پس برای درک بهتر هر اثر باید به «ساختار» و «محتوا» ّ ی آن توجه کرد.

برای بررسی ساختار (شکل بیرونی) هر اثر می توانیم از این پرسش ها بهره بگیریم.

متن اثر به «نثر» است یا به «نظم»؟

شیوۀ بیان نوشته،«زبانی» است یا «ادبی»؟

واژه های متن ساده و قابل فهم هستند یا دشوار و دیریاب؟

اکنون با ّ توجه به این پرسش ها، شعر «ستایش» و «درس اول» را از نظر ساختار با هم مقایسه کنید.

دسته بندی: مدیریت

قیمت: 2100

تعداد اسلاید: 18

فرمت: قابل ویرایش


دسته:

دانلود پاورپوینت آرایه های ادبی

خرید آنلاین