دانلود پرسشنامه بازسازی اعتماد مشتریان(به همراه منبع)

دانلود پرسشنامه بازسازی اعتماد مشتریان(به همراه منبع)

دانلود پرسشنامه بازسازی اعتماد مشتریان(به همراه منبع)

پرسشنامه حاضر دارای 24 سؤال براساس طیف 5 گزینه ای لیکرت به همراه منبع می باشد.

دسته بندی: پرسشنامه

تعداد سؤالات: 24

طیف اندازه گیری: 5 گزینه ای لیکرت

منبع: دارد

مناسب و کاربردی برای دانشجویان رشته مدیریت


دسته:

دانلود پرسشنامه بازسازی اعتماد مشتریان(به همراه منبع)

خرید آنلاین