دانلود پرسشنامه تأثیر مهارت‌های کوانتومی مدیران بر پیاده‌سازی و اجرای مؤفق سیستم‌های اطلاعاتی مدیریت(به همراه منبع)

دانلود پرسشنامه تأثیر مهارت‌های کوانتومی مدیران بر پیاده‌سازی و اجرای مؤفق سیستم‌های اطلاعاتی مدیریت(به همراه منبع)

دانلود پرسشنامه تأثیر مهارت‌های کوانتومی مدیران بر پیاده‌سازی و اجرای مؤفق سیستم‌های اطلاعاتی مدیریت(به همراه منبع)

پرسشنامه تأثیر مهارت‌های کوانتومی مدیران بر پیاده‌سازی و اجرای مؤفق سیستم‌های اطلاعاتی مدیریت دارای 20 سؤال به همراه منابع در طیف 5 گزینه ای لیکرت و با فرمت قابل ویرایش تهیه شده است.

متغیر مستقل: مهارت های کوانتومی مدیران شامل:

- احساس کوانتومی: 5 سؤال

- شناخت کوانتومی: 5 سؤال

- زیست کوانتومی: 5 سؤال

متغیر وابسته: سیستم های اطلاعاتی مدیریت شامل 5 سؤال

دسته بندی: پرسشنامه

منبع: دارد

تعداد سؤالات: 20

فرمت: قابل ویرایش

قیمت: 5300

مناسب و کاربردی برای دانشجویان رشته مدیریت

 


دسته:

دانلود پرسشنامه تأثیر مهارت‌های کوانتومی مدیران بر پیاده‌سازی و اجرای مؤفق سیستم‌های اطلاعاتی مدیریت(به همراه منبع)

خرید آنلاین