دانلود پرسشنامه مزیت رقابتی پایدار(هیل و جونز)

دانلود پرسشنامه مزیت رقابتی پایدار(هیل و جونز)

دانلود پرسشنامه مزیت رقابتی پایدار(هیل و جونز)

پرسشنامه مزیت رقابتی پایدار(هیل و جونز) در 4 صفحه و 32 سؤال(16 سؤال از دیدگاه کارمندان - 16 سؤال از دیگاه مشتریان) به همراه منبع برای نگارش مقالات و پایان نامه ها تهیه شده است.

اطلاعات مربوط به پرسشنامه:

دو پرسشنامه 16 سؤالی که 16 سؤال از دیگاه کارمندان طراحی شده است و 16 سؤال از دیدگاه مشتریان طراحی شده است.

در سؤالاتی که از دیدگاه کارمندان بررسی شده اند به ابعاد:

کیفیت: سوالات 1 تا 3

نوآوری: سؤالات 4 تا 6

پاسخگویی به مشتریان: سؤالات 7 تا 12

کارایی: سؤالا 13 تا 16

در سؤالاتی که از دیدگاه مشتریان بررسی شده اند به ابعاد:

پاسخگویی به مشتریان: سؤالات 1 تا 5

کیفیت: سؤالات 6 تا 9

نوآوری: سؤالات 10 تا 13

کارایی: سؤالات 14 تا 16

در پایان به منبع اصلی پرسشنامه و یک سری مقالاتی که به آن استنباط کرده اند آورده شده است.

دسته بندی: پرسشنامه

تعداد سؤالات: 32 سؤال(16 سؤال از دیدگاه کارمندان و 16 سؤال از دیدگاه مشتریان)

قیمت: 2100

فرمت: قابل ویرایش - word

مناسب و کاربردی برای دانشجویان رشته مدیریت،اقتصاد و حسابداری


دسته:

دانلود پرسشنامه مزیت رقابتی پایدار(هیل و جونز)

خرید آنلاین