دانلود پرسشنامه سبک های رهبری

دانلود پرسشنامه سبک های رهبری

دانلود پرسشنامه سبک های رهبری

پرسشنامه سبک های رهبری دارای 15 سوال براساس طیف 5 گزینه ای لیکرت می باشد.

دستته بندی: پرسشنامه

تعداد سؤالات: 15

قیمت: 5300

فرمت: قابل ویرایش - word

پرسشنامه حاضر محقق ساخته می باشد.


دسته:

دانلود پرسشنامه سبک های رهبری

خرید آنلاین