دانلود پرسشنامه تأثیر ممیزی،ارزیابی و اعتبارسنجی بر بهبود کیفیت نظام آموزش عالی

دانلود پرسشنامه تأثیر ممیزی،ارزیابی و اعتبارسنجی بر بهبود کیفیت نظام آموزش عالی

دانلود پرسشنامه تأثیر ممیزی،ارزیابی و اعتبارسنجی بر بهبود کیفیت نظام آموزش عالی

پرسشنامه تأثیر ممیزی،ارزیابی و اعتبارسنجی بر بهبود کیفیت نظام آموزش عالی دارای 20 سؤال و همراه با منبع می باشد.

تعداد مؤلفه ها: 4

مولفه های مورد بررسی:

- ممیزی= 5 سؤال

- ارزیابی= 5 سؤال

- اعتبارسنجی= 5 سؤال

- کیفیت خدمات آموزش عالی= 5 سؤال

دسته بندی: پرسشنامه

تعداد سؤالات: 20

طیف اندازه گیری: 5 گزینه ای لیکرت

قیمت: 5300

فرمت: word

منبع: دارد 


دسته:

دانلود پرسشنامه تأثیر ممیزی،ارزیابی و اعتبارسنجی بر بهبود کیفیت نظام آموزش عالی

خرید آنلاین